Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

ZMIANY !!!             WAŻNE INFORMACJE!         System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych      WAŻNE INFORMACJE!             ZMIANY !!!