Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

UWAGA - Nowy komunikat w sprawie ewaluacji programu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne