Zobacz projekt dotyczący ratownictwa Zobacz projekt dotyczący rozwoju kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarz±dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10).

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Siedzib± Centrum jest Warszawa

Przedmiotem działalno¶ci Centrum jest wykonywanie zadań okre¶lonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).[28 maj 2015] WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Informacja o czasie pracy pracowników Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych :

Dzień 14 sierpnia 2015r. (pi±tek) jest dniem wolnym od pracy odbieranym za ¶więto przypadaj±ce w sobotę dnia 15 sierpnia 2015r..