Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

UWAGA - AKTUALIZACJA PROGRAMÓW - KOMUNIKAT