Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2018 roku" - informacje w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAMÓWIENIA PODPROGOWE

Wyniki egzaminów - sesja wiosenna 2018
Pierwsza  Poprzednia   Strona 4 z 4
Pierwsza  Poprzednia   Strona 4 z 4