Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Informacja o czasie pracy pracowników CKPPIP: Dzień 21 maja 2016r. (sobota) jest dniem pracującym, natomiast 27 maja 2016 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.