Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Realizacja kształcenia

DANE WYNIKAJĄCE Z ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedkładanych przez organizatorów, dotyczących realizacji kształcenia w danym roku, przygotowuje coroczne sprawozdania. Celem prowadzonych działań jest przygotowanie raportu charakteryzującego kształcenie podyplomowe na terenie całego kraju.

Dane dotyczące realizacji kształcenia w danym roku zawarte są w plikach: