Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów z dziedzin: ochrony zdrowia pracujących, pielęgniarstwa: epidemiologicznego, psychiatrycznego, onkologicznego, internistycznego, ratunkowego, chirurgicznego, geriatrycznego

Sprawozdania z realizacji kształcenia

DANE WYNIKAJĄCE Z ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedkładanych przez organizatorów, dotyczących realizacji kształcenia w danym roku, przygotowuje coroczne sprawozdania. Celem prowadzonych działań jest przygotowanie raportu charakteryzującego kształcenie podyplomowe na terenie całego kraju.

Dane dotyczące realizacji kształcenia w danym roku zawarte są w plikach:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000