Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Dziedziny priorytetowe w roku 2018

Dziedziny specjalizacji dofinansowanych w roku 2018