Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Zapraszamy do odbioru dyplomów w dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego dla położnych, epidemiologicznego, ratunkowego, geriatrycznego, opieki długoterminowej, onkologicznego

Wykaz Organizatorów
WYKAZ ORGANIZATORÓW SPECJALIZACJI DOFINANSOWANYCH  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, 
KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ  W 2019r., Z UWZGLĘDNIENIEM DZIEDZINY I WOJEWÓDZTWA 

 

Województwo

Dziedzina specjalizacji

Organizator kształcenia

dolnośląskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

kujawsko-pomorskie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

lubelskie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

lubuskie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

łódzkie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

małopolskie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

mazowieckie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

opolskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

podkarpackie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

podlaskie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

pomorskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

śląskie

Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

świętokrzyskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Akademia Zdrowia, Izabela Łajs w Justynowie

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Kadr "HIPOKRATES", Joanna Strzałka w Kielcach

warmińsko-mazurskie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

wielkopolskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

zachodniopomorskie

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo  chirurgiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie