Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Komunikaty
Komunikat

sie 9, 2017

W celu ujednolicenia treści dokumentów stanowiących załączniki  do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przedstawia, zalecane do wykorzystania, wzory oświadczeń zapewniających posiadanie:

  1. wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny,  o którym mowa w art.75 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej (Dz. U. z 2016r. poz.1251 z późn.zm.),
  2. środków dydaktycznych określonych w poszczególnych modułach obowiązującego programu kształcenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

Wzór oświadczenia o posiadaniu wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia

Wzór oświadczenia o zapewnieniu środków dydaktycznych

  

 

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

 

Powrót