Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Komunikaty
Komunikat

wrz 8, 2017

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła dokument: Aktualizacja programów  szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), opracowany na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny, porządkujący oraz dostosowujący zapisy programów do obowiązujących przepisów prawa oraz Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który zaczął obowiązywać od 1 maja 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1991, z późn.zm.).

Zmiany w programach kształcenia wchodzą w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Aktualizacja programów  

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

Powrót