Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Komunikat z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych zaplanowanych w terminie począwszy od dnia 17 marca 2020r. - więcej informacji w zakładce Komunikaty lub w zakładce Informacje dla zdających

Komunikaty
Komunikat

sty 29, 2019

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.    

 
Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 
Jacek Chojnacki
Radca Prawny
 
 

Powrót