Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Kursy specjalistyczne
Ramowe programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek

Ramowe programy kursów specjalistycznych dla położnych

Ramowe programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych