Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Specjalizacje
Ramowy program bloku ogólnozawodowego dla wszystkich dziedzin, w których prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne:


Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla położnych w dziedzinie:

Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: