Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zawodowe

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
http://ptp.na1.pl

Polskie Towarzystwo Położnych
http://www.ptpol.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
http://www.ptpaio.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
http://ptpn.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
http://www.ptps.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
http://www.ptpipn.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
http://www.ptpa.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
http://www.ptpop.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
http://www.ptpr.org.pl

Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych
http://www.tpipo.pl/

Sekcja Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
http://www.sptm.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
http://www.pspe.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
http://www.pspipp.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
http://www.pspo.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
http://pspp.eu

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
http://sed-edu.pl/

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa
http://smp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
http://www.kspms.org

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
http://www.osibialystok.pl

Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
http://www.ksi.jgora.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
http://www.kspipp.pl

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
http://www.pfed.org.pl

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
http://moipip.org.pl/kolegium/index.html

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
http://www.frpp.org.pl