Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSIOZ     infolinia 22 597 09 21, e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl  

Urzędy

Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/zdrowie/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl