Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Urzędy

Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/zdrowie/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl