Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

Zamówienia podprogowe
  • lis 3, 2020

    Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

    Więcej