Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Od 1 czerwca 2020r. Centrum wznawia wydawanie dyplomów

Zamówienia podprogowe