Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Center of Postgraduate Education
for Nurses and Midwives

! UWAGA

Dyplomy do odbioru - pielęgniarstwo: rodzinne dla poł., epidemiologiczne, ratunkowe, geriatryczne, op. długoterminowej, onkologiczne, pediatryczne, neonatologiczne, psychiatryczne, op. paliatywnej, operacyjne, rodzinne dla piel., anestezjologiczne, ginekolog.-położnicze

Zamówienia podprogowe
  • gru 3, 2019

    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania „Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji  w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego"

    Więcej